ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล คอทราย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 23 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256125,37919,52460,29268,00347,22950,69142,83936,21626,31538,721--415,209
256016,99327,23437,75237,15435,79947,11931,13032,63932,19530,87938,02135,972402,887
2559--------8403,79516,99726,74748,379
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ก.ย. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559   -866,475
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี