ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ระเบียบ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทรายเรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น   17 เม.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   18 ม.ค. 2561 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเวลารับชำระภาษี   4 มิ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   20 มี.ค. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)   22 ธ.ค. 2560 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561   10 พ.ย. 2560 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560    10 พ.ย. 2560 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560   10 พ.ย. 2560 83
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนลาดยางแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.คอทราย   20 ก.ค. 2560 151
ประกาศสอบราคา   ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ (สายบ้านดอนกุ่ม) หมู่ที่ 2 ต.คอทราย   20 ก.ค. 2560 155
  (1)     2