ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ระเบียบ
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพทะเล   ประชุม(ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลับ   22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโพทะเล ประจำปี 2561    22 มิ.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโพทะเล ประจำปี พ.ศ. 2561   22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระทุ่ม   หลังทำ Big Cleaning Day ณ รอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระะทุ่มกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   22 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระทุ่ม   ระหว่างทำ Big Cleaning Day ณ รอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่มกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   22 มิ.ย. 2561 7
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระทุ่ม   ก่อนทำ Big Cleaning Day ณ รอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   22 มิ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ค่ายบางระจัน   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558   22 มิ.ย. 2561 6
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่างาม   การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อบต.บ่อกระดาน ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง \\\"การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมภิบาล และ \\\"ปรัชญาเศรษฐกิจพ   22 มิ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ไม้ดัด   อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน   22 มิ.ย. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ค่ายบางระจัน   ประกาศราคากลาง โครงการปรับภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์ อบต.ค่ายบางระจัน งานก่อสร้างซุ้มค่ายบางระจัน หมู่ที่ 3   21 มิ.ย. 2561 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 555/td>