หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 


นายสมเกียรติ์ พึ่งนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางจินตนา อิ่มสำราญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสุรินทร์ทิพย์ สอนโต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสมชาย เนียมพลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล