องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 

   
 


เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2559
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย ได้รับการจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอค่ายบางระจัน ประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่จำนวนทั้งสิ้น 14.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,200 ไร่
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี และ
ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอทรายส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ตามลำดับ
 
พื้นที่โดยทั่วไปของตำบลคอทรายเป็นที่ราบลุ่ม
ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีแม่น้ำน้อยไหล ผ่านบริเวณทิศตะวันออกของตำบล มีระบบชลประทานไหล