หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ 1 ต.คอทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง อบต.คอทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]

  (1)