หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 


นางสมคร ทองดีมีศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นางสาวพรพรรณ แสงวิลัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางภาวนา จันทยพงษ์ศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายจำรัส เสวกวิหารี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายปิยะพงษ์ มนาปิยพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายชุบ ไม้เลี้ยง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายบุญเอื้อน เสวกวิหารี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายปลุง มีชาญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางสาวสุวรรณกนก สุดใจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายทองไอ ชื่นกลิ่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสุชาติ สังข์ทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายลำจวน ทำทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายอนันต์ ชูจิตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6