หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564)   28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   19 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   19 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   19 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 2)   24 พ.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 1)   24 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น   10 พ.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพรักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง   9 พ.ย. 2561 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) 2560   22 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลังสามปี (2561 - 2563)   19 ก.ค. 2562 13
  (1)     2      3      4