หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   19 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   19 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   19 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 2)   24 พ.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาศที่ 1)   24 พ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น   10 พ.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพรักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง   9 พ.ย. 2561 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   9 พ.ย. 2561 168
ข่าวประชาสัมพันธ์      7 พ.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยโดยใช้ 3อ.   3 ธ.ค. 2561 98
  (1)     2      3      4