หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จักรสีห์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์   9 ก.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมลูกรังทางขึ้นคันคลองชลประทานบริเวณประตูระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘    8 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   แบบ บก 01เสริมลูกรังทางขึ้นคันคลองชลประทานบริเวณประตูระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8    8 ก.ย. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   บก 01 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางสาวบุญนำ สมประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   8 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำตาล   นายสรกฤช เทียนถาวร นายก อบจ.สิงห์บุรี มอบบ้านตามโครงการ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ   7 ก.ย. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำตาล   อบต.น้ำตาล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สิงห์บุรี มอบบ้านและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการและคนคนชรา บ้านน.ส.สำเนียง รอดอินทร์ หมู่ 4 และบ้านนางสาว เกศร ประภาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   7 ก.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำตาล   นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี และ นางศรีไท ศิริสุทธิ์ นายก อบต.น้ำตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.น้ำตาล มอบบ้านตามโครงการ “บ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ   7 ก.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำตาล   โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อฝึกอบรมในการจัดทำ ถังขยะเปียกในครัวเรือนชุมชนตำบลน้ำตาล พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” ตามนโยบาย ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562   7 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.โพทะเล   โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ   6 ก.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำตาล   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกมีฝาปิดพร้อมเจาะก้นถัง ตามโครงการจัดการโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อฝึกอบรมในการจัดทำ ถังขยะเปียกในครัวเรือนชุมชนตำบลน้ำตาล พร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จังหวัดสะอ   6 ก.ย. 2562 5
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 912/td>