หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)