หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลคอทรายส่วนใหญ่ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีวัด (พระพุทธศาสนา) จำนวน 2 แห่ง

วัดวังกะจับ หมู่ที่ 8 ต.คอทราย

วัดตะโกรวม หมู่ที่ 7 ต.คอทราย
 

ที่พักสายตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
  (สภ.อ. ค่ายบางระจัน)

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยภัยฝ่ายพลเรือน
 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง

.โรงเรียนวัดวังกะจับ (อนุบาล 4 ขวบ-ประถมศึกษาปีที่ 6)

โรงเรียนวัดตะโกรวม (ขยายโอกาส) (อนุบาล 4 ขวบ- มัธยมศึกษาปีที่ 3)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) จำนวน 1 แห่ง

.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนวัดวังกะจับ
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอทราย จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100