หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 


นางภาวนา จันทยพงษ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวปริยากร จังสถิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจิรภัทร จันทรทับ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา เสวกวิหารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางสาวจุฑามาศ กลมปั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัจฉรา พึ่งนาม
ผู้ช่ายนักวิชาการสาธารณสุข