หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ย. 2559
 
 
 
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
 
พัฒนาการประกอบอาชีพแก่ประชาชน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 
อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม